Pellettien valmistuksessa käytetään erilaisia puuraaka-aineita, eli eri puulajeja,
palakokoja ja kosteusasteita. Tarkastellaanpa Biotek-tuotantolaitoksen 100 % havupuupellettien väreihin vaikuttavia seikkoja!
Kuusesta tehdyt pelletit ovat vaaleampia, männystä tehdyt taas tummempia. Jos raaka-
aineena käytetään yli 50-prosenttista mäntyä, pelletit ovat tummempia ja ruskeampia.
Pellettejä tehdään hakkeesta ja purusta. Hake on kosteampaa kuin puru. Jos pellettien
raaka-aineena on käytetty enemmän haketta, pelleteistä tulee vähän tummempia ja
harmaampia – eli mitä kosteampaa raaka-aine on, sitä tummempia ja harmaampia
pellettejä siitä tulee.
Miksi pelleteistä tulee valmistuksen aikana tummempia?
Valmistusprosessi alkaa tuotteen jauhamisesta homogeeniseksi seokseksi. Seos
kuivataan erityisessä kuivauskoneessa, minkä jälkeen sitä jauhetaan vielä lisää.
Seuraavaksi tuote käy sekoittimessa, puristimessa ja jäähdyttimessä, ja lopuksi se
päätyy säiliöön.
Väri muuttuu voimakkaimmin kuivauskoneessa, jossa kosteaan raaka-aineeseen
vaikuttaa kuuma ilma (lämpötila n. 800 °C). Kuivuessaan pelletit tummenevat. Mitä
kosteampaa raaka-aine on, sitä tummempia pelleteistä tulee. Tätä kutsutaan ns.
”auringonpistoksen vaikutukseksi”.
Myös raaka-aineen lämpötila puristimessa vaikuttaa väriin. Mitä tiiviimpää raaka-aine
on, sitä korkeampi on puristuksen lämpötila. Tämän myötä myös pelletit ovat
tummempia. Jos raaka-aineessa on enemmän mäntyä, pelletit tulevat ruskeammiksi.
Nämä seikat vaikuttavat pellettien väriin eniten. Lisäksi voi olla muita tekijöitä, kuten
vanhentunut tai lehtipuusta tehty raaka-aine, erilaiset lisäaineet tai virheet
teknologisessa prosessissa. Meidän tuotantolaitoksessamme tällaisia vaaroja ei
kuitenkaan ole! Pellettiemme väriin vaikuttavat vain luonnolliset asiat, kuten havupuun
laji, raaka-aineen tyyppi (hake tai puru), kosteus ja lämpötila.