Ohje on tarkoitettu painekyllästettyjen aitatolppien loppukäyttäjälle (asiakas) ja jälleenmyyjille. Pakkkaukset
on merkitty valmistajan pakkausmerkinnöillä ja tämä dokumentti toimitetaan myös tuotteen mukana.


Kyllästeaine: CelcureC4.

Käytä puunsuoja-aineella kästeltyjä tuotteita turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä Ole aina huolellinen ja noudata ohjeita


Kyllästeaineen sisältö: Copper carbonate (Basic copper carbonate ((Copper (II)carbonate – Copper (II) hydroxide (1:1)), Cyprosonazole, Benzalkonium chloride.


Turvallisuus ja käsittelyohjeet

Kyllästettyjä aitatolppia voi käyttää ulkoaitojen rakentamiseen. Kyllästettyjä aitatolppia ei saa käyttää sisätiloissa tai ym. rakenteissa, jotka ovat kosketuksessa talousveden tai elintarvikkeiden kanssa. Kyllästettyä puutavaraa ei saa käyttää maakellareiden hyllyrakenteissa tai kaivonkansissa.


Kyllästettyjä aitatolppia käsiteltäessä ja työstettäessä on suositeltavaa noudattaa vähintään seuraavia turvatoimenpiteitä:
• käytä suojakäsineitä
• käytä pölysuojainta ja suojalaseja
• pese puupöly pois iholta työstön jälkeen (tuotteen hiomista tai höyläämistä on kuitenkin syytä välttää)
• jos kyllästysainetta sisältävää puupölyä tai kyllästeaine jäämiä esim. puunpinnalta joutuu silmään, huuhtele silmä ja hakeudu tarvittaessa lääkäriin.


Kyllästykseen käytetyt puunsuoja-aineet ovat vaarallisia. Huolehdi, että eläimet eivät pure, järsi tms. kyllästettyä tuotetta.


Kyllästetyn aitatolppien varastointi ja hävittäminen
Varastoinnissa huolehdittava, ettei painekyllästetty puu aiheuta haittaa maaperälle.
Kyllästettyä puuta ei saa polttaa. Mahdolliset työstöjätteet ja käytöstä poistettu
kyllästetty puu tulee toimittaa jätteenkäsittelykeskukseen.


Tämä ohjedokumentti toimitetaan tuotteen mukana. Tutustu ohjeisiin huolellisesti. Jakelja tai valmistaja eivät ole vastuussa suorista tai seurannaisvaikutuksista, jotka aiheutuvat tuotteiden käyttöturvallisuusohjeen laiminlyönnistä, tuotteiden vääränlaisesta käytöstä, käyttäjän huolimattomuudesta tai muista suorista tai
seurannaisvaikutuksista. Käyttäjän (asiakas) tulee varmistaa ennen tuotteiden käyttöä soveltuvuus aiottuun käyttöön.